top of page
協宜塑膠股份有限公司據點
圖片3.png

Click here

Taipei Head Office:

SHIER YIR PLASTICS CO.,LTD.

 

                 1F., No.9, Ln. 588, Bei-an Rd., Zhongshan Dist.,

               Taipei City 10465, Taiwan(R.O.C)

                    TEL: +886-2-2533-0679   FAX: +886-2-2532-1019

圖片3.png

Click here

Shier Yir-Tachung:

SHIER YIR PLASTICS CO.,LTD.【Tachung】

 

                No.35, Ln. 166, Sec. 3, Jiahou Rd., Eaipu Dist.,

              Taichung City 438, Taiwan(R.O.C)

                   TEL: +886-4-2558-1288   FAX: +886-4-2558-3999

圖片3.png

Click here

協宇塑膠製品有限公司【東莞】

 

              廣東省東莞市長安鎮沙頭正湧工業開發區同裕路6號

                 TEL: +86-769-8549-5868   FAX: +86-769-8538-3343

bottom of page